Ljubičasti KFS

Ljubičasti KFS

Danas pred svakim čovekom stoji zadatak da podigne nivo sopstvenog razvoja svesti i da preuzme odgovornost za sve što se dešava u njegovom životu, uključujući sopstveno zdravlje a samim tim i svoju budućnost. Kada govorimo o zdravlju ne mislimo samo na fizičko zdravlje već i mentalno, emotivno i duševno.

Danas imamo novu lila seriju KFS-a “Kosmoenergetiks”, koja pomaže rešavanju zdravstvenih problema i ljudima koji nikad nisu čuli za tehnologiju “kosmoenergetiksa”  i njegove metode. Lila KFS su stvoreni kako bi se omogućilo ljudima da se aktivno uključe u proces sopstvenog ozdravljenja bez prolaska kroz skupe obuke u kosmoenergetiksovim školama.

Jednom kupovinom KFS lila seriji vi zauvek imate uređaj pomoću koga možete samostalno otklanjati negativne energetske informacije, otkloniti bol i isceliti sebe na fizičkom planu.

Kosmoenergetika je sistem znanja i prakse koja ima za cilj razvoj, samopoboljšanje i duhovno i fizičko isceljenje čoveka. Ozdravljenje se dešava zahvaljujući dejstvima specialnih kosmičkih frekvencija koje imaju lekovita svojstva. Kosmoenergetika je energo-informaciona nauka koja danas priznata od strane Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO).

Na svakom modelu lila serije KFS-a upisano je po nekoliko frekvencija koje pomažu rešavanju određenih problema.

Danas imamo ukupno osam modela (obeleženi sa odgovarajućim brojevima, od 9 do 16) lila serije “Kosmoenergetiks”, i reći ćemo vam ukratko o svakom od njih.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.