KFS Narukvice

ZAŠTO KFS KAO NARUKVICA?

Krv je najvažnija komponenta unutrašnjeg okruženja organizma. Ona obezbeđuje kontinuirano snabdevanje ćelija kiseonikom i esencijalnim nutrijentima i uklanjanje njihovih metaboličkih produkta.

Ručni zglob je najuža tačka, u kojoj se nalaze važne krvne arterije. Lokalni dejstvo na ovo mesto utiče na celo telo. Energetsko-informaciono dejstvo na ovaj deo ruke, posebno utiče na ljudsko zdravlje i nivo njegove energije, jer prema informacionoj medicini, ljudsko telo nije samo fizičko telo, već su to i energetski centri, meridijani, biopolje.


Postoje različite vrste KFS narukvica:

1)”FITNES” – ima za cilj povećanje izdržljivosti tela, obnavljanje fizičke aktivnosti i jačanje kičme i zglobova.

2)„MAGNAT“ – pomaže u postizanju uspeha u različitim sferama života, povećava nivo fizičke, emocionalne, intelektualne i duhovne energije.

3)”ČAROVNICA” – ima za cilj da obnovi i zaštiti zdravlje žena, poveća unutrašnju samouverenost i vizuelnu privlačnost.

Karakteristike i prednosti KFS narukvica:

1)Svaka KFS narukvica sastoji se od 8 aktivnih elemenata – po 2 elementa od svake četiri vrste.

2) 8 aktivnih elemenata skladno dopunjavaju i pojačavaju delovanje jedni drugima.

3)Korisno utiču na većinu energetskih centara i na ljudske meridijane.

4)Imaju blagi sistemski efekat na organizam.

5)Pogodne su i sigurne za upotrebu.

Uputstvo za upotrebu KFS narukvice :

1)KFS narukvice se mogu nositi na zglobu stalno ili po potrebi.

2)Narukvice se preporučuju naizmenično na obe ruke.

3) Dopušteno je istovremeno nošenje dve narukvice na različitim rukama u bilo kojoj kombinaciji.

4)Istovremeno, preporučuje se da se prati reakcija organizma, na kombinaciju KFS narukvica.

5) Noću se preporučuje skidanje narukvica (posebno “FITNES” narukvice).

6) Koristeći KFS narukvice, možete strukturirovati vodu i druge tečnosti, tako što se staklena posuda stavi u zatvorenu KFS narukvicu.

7)KFS narukvice moraju biti uklonjene pre nego što se počne tretman sa vodom.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.